Dober zgled ostalim - Gorenjska-online.com
26 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Dober zgled ostalim

Protokol pri dostavi nujnih živil in zdravil v KS Sebenje je lahko dober zgled ostalim

V Krajevni skupnosti Sebenje je na pobudo Občine Tržič zaživela pomoč pri dostavi živil in zdravil krajankam in krajanom, ki to storitev potrebujejo. Udeleženci v procesu se ravnajo po skrbno pripravljenem protokolu, ki omogoča usklajeno in varno delo. Občinska oblast prebivalce obvešča tudi o novih izvedenih aktivnostih Občine Tržič in Štaba civilne zaščite Občine Tržič za zajezitev epidemije koronavirusa COVID-2019 do danes, četrtka, 19. 3. 2020, do 11. ure.

Protokol dostave nujnih živil v Krajevni skupnosti Sebenje:

– Dostava živil se izvaja od ponedeljka do sobote. 

– Krajan/ka KS Sebenje pokliče na objavljen kontakt.

– Prostovoljec zbira naročila do 13. ure.

– Prostovoljec javi enkrat dnevno naročila v trgovino Markič v Žiganji vasi (lahko osebno, lahko po elektronski pošti).

– V trgovini blago pripravijo in vsakemu paketu / vrečki priložijo izdan račun za vsebino paketa/vrečke.

– Prostovoljec v trgovini Markič prevzame blago in ga v popoldanskem času (do 17. ure) dostavi do naročnika. Pri tem mora biti pozoren, da je dostavni čas čim krajši, v kolikor gre za zamrznjene izdelke oz. izdelke iz hladilnika.

– Ob dostavi naročniku mora prostovoljec obvezno uporabljati zaščitno opremo (rokavice in masko), ki jo dobi v Štabu Civilne zaščite Občine Tržič, kljub temu pa mora prostovoljec paziti na svojo varnost in čim manjši kontakt z naročnikom.

– Naročnik prostovoljcu plača za dostavljeno blago. 

– Prostovoljec po končani dostavi še isti dan odnese prejeti denar v trgovino Markič.

– Prostovoljec redno vodi evidenco na obrazcu in ga tedensko pošilja po e-pošti podžupanu Občine Tržič Dušanu Bodlaju (dusan.bodlaj@trzic.si), poveljniku Štaba Civilne zaščite občine Tržič Petru Rotarju (pero.rotar@gmail.com) in v vednost KS Sebenje (ks.sebenje@gmail.com).  

Protokol dostave zdravil iz lekarne v Krajevni skupnosti Sebenje:

 – Dostava zdravil se izvaja ob sredah. V kolikor se bo pokazala potreba po pogostejšem intervalu, bo dostava iz lekarne pogostejša.

– Krajan/ka KS Sebenje pokliče na objavljen kontakt. 

– Prostovoljec zbira naročila do srede, do 13. ure. Ob naročilu vedno povpraša naročnika, če je potrebno v lekarni doplačilo za zdravila. 

– Prostovoljec v popoldanskem času obišče naročnika in prevzame zdravstveno kartico in denar za doplačilo zdravil. Pri tem mora prostovoljec obvezno uporabljati zaščitno opremo (rokavice in masko), ki jo dobi v Štabu Civilne zaščite Občine Tržič, paziti na svojo varnost in čim manjši kontakt z naročnikom.

– Prostovoljec v lekarni prevzame zdravila in jih še isti dan dostavi do naročnika. Pri tem mora biti pozoren, da naročniku vrne kartico zdravstvenega zavarovanja in da naročniku  vrne denar, ki je morebiti ostal pri doplačilu zdravil.

– Ob dostavi naročniku mora prostovoljec obvezno uporabljati zaščitno opremo (rokavice in masko), ki jo dobi v Štabu Civilne zaščite Občine Tržič, kljub temu pa mora prostovoljec paziti na svojo varnost in čim manjši kontakt z naročnikom.

– Prostovoljec redno vodi evidenco na obrazcu in ga tedensko pošilja po e-pošti podžupanu Občine Tržič Dušanu Bodlaju (dusan.bodlaj@trzic.si), poveljniku Štaba Civilne zaščite občine Tržič Petru Rotarju (pero.rotar@gmail.com) in v vednost KS Sebenje (ks.sebenje@gmail.com). 

– Gasilska zveza Tržič, Občinski štab Civilne zaščite Tržič in Občina Tržič pozivajo vse občane k previdnosti pri uporabi odprtega ognja in doslednemu izogibanju kurjenja v naravnem okolju. Z vašim odgovornim obnašanjem in upoštevanjem tega poziva boste zmanjšali možnost za nastanka požara in ne boste po nepotrebnem izpostavljali in obremenjevali gasilcev ter reševalcev, ki moramo v času posebnih ukrepov za zajezitev širjenja novega korona virusa biti na voljo za zagotavljanje drugih oblik pomoči.

– Pred Zdravstvenim domom Tržič je postavljen še drugi kontejner, ki je namenjen triaži. S ciljem preprečevanja širjenja okužb s korona virusom med prebivalstvom, je vstop v ZD Tržič omejen in poteka izključno preko triažnega mesta (glavni vhod v Zdravstveni dom).  Zdravstveni dom je na svoji spletni strani www.zd-trzic.si izdal tudi Obvestilo za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Tržič v trenutni epidemiološki situaciji. Komunalno podjetje Tržič je poskrbelo za zaščito prehoda med kontejnerji z ograjo.

– Občinske službe glede na naloge uspešno sprejemajo število prostovoljcev.

– Ljudje se po posameznih območjih držijo pravil, na določenih pa ne. Ponovno naprošamo, da upoštevate priporočila NIJZ glede zaščite epidemije korona virusa. Občina bo, kljub opozorilu člana Štaba Civilne zaščite Tržič, po potrebi stopila v stik z morebitnimi kršitelji.

– Aktivnosti Komunale Tržič ob izvajanju ukrepov preprečevanja širjenja korona virusa:

  • Razdelitev vseh enot potrebnih za opravljanje GJS v dve skupini, ki se tedensko izmenjujeta pri delu.
  • Prenehanje vseh osebnih stikov s strankami (uradne ure, blagajna).
  • Prenehanje vseh del, pri katerih prihaja do kontakta s strankami (menjave vodomerov, osebni popisi vodomerov, praznjenje greznic, kosovni odvozi odpadkov).
  • Opozarjanje glede pomembnosti skrbi za osebno higieno.
  • Zaprtje zbirnega centra.
  • Za vse zaposlene in sicer odvisno od delovnega okolja (pogrebna, snaga, voda) uporaba potrebne zaščitne opreme (maske, oblačila).
  • Namestitev razkužil v vsa vozila in pisarne.
  • Ozaveščanje in obveščanje občanov preko Facebook strani o vseh ukrepih in aktualnih navodilih NIJZ, Komunale Tržič in drugih institucij.
  • Zagotavljanje dežurnih delavcev v primeru intervencij.

Dežurne službe zaradi zgoraj naštetih ukrepov delujejo nemoteno.

Komunalno podjetje Tržič občanom svetuje, da zaradi zaprtja Zbirnega centra v Kovorju ne odlagajo odpadkov ob eko otokih.

– Gorska reševalna služba Tržič naproša vse občane ki se gibljejo v naravi, da se izogibajo zahtevnejšim gorskim potem in s tem zmanjšajo možnost nesreč in po nepotrebnem izpostavljanju reševalcev in samih sebe.

– Dušan Bodlaj, odgovorna oseba na Občini Tržič za pomoč pri oskrbi občank in občanov, je v stalnem kontaktu s predsedniki krajevnih skupnosti in drugimi prostovoljci glede novih potreb po oskrbi.

– V podjetju BIOS, ki je upravljalec igrišč in javnih površin opažajo, da se ljudje ne držijo prepovedi uporabe igrišč in igral. V tem času je primernejše, da se ljudje gibljejo v naravi, ki jo imamo v Občini Tržič v izobilju.

– Štab Civilne zaščite Tržič je izdal dve opozorili. Prvo je bilo preko elektronske pošte posredovano vsem predsednikom krajevne skupnosti in se nanaša na neupoštevanje uporabe zaprtih igrišč in igral. Štab je predsednike krajevnih skupnosti pozval, naj opozorila izobesijo na igriščih in še sami apelirajo na prebivalce. Drugo opozorilo je namenjeno osebam, ki jim je bila določena izolacija, pa se teh napotkov ne držijo.

– Policija Tržič še vedno izvaja aktivnosti na terenu in sproti obvešča  Štab Civilne zaščite Tržič o situaciji.

– Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke. Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov – biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).

Na Občini Tržič ponovno prosijo in pozivajo, da občani ukrepe in navodila dosledno upoštevajo. Štab civilne zaščite Občine Tržič je v nenehni pripravljenosti in sodeluje z vsemi institucijami v občini Tržič, ki skrbijo za varnost in javno zdravje.

Vir: Saša PIVK AVSEC, Odnosi z javnostjo za Občino Tržič

Advertisements

Morda ste zgrešili

5 min read