web analytics
25. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Deveto in deseto vprašanje ter odgovori

Pišem: Marko LUKAN

Pozdravljeni. Pred vami, dragi bralci, je nov sklop (dveh) vprašanj in odgovorov. Tokrat sem kandidate za vodenje Občine Jesenice nekoliko povprašal po njihovih mnenjih v zvezi s kulturo. Kakšne odgovore so podali, si boste seveda prebrali v nadaljevanju.

Morda bi tokrat kako besedo namenil le zanimivemu fenomenu – ko se enkrat pripravljajo volitve, se ljudem začne dobesedno mešati. Ob takih priložnostih je šele zares dobro vidno, kako malo je v teh krajih (in med temi ljudmi … torej nami) zares neke imaginarne “skupnosti”. Bolj se ustvari vtis, da vsak vleče na svojo stran. Vsi bi radi vedeli, kdo bo za koga glasoval, kdo ima kako “ozadje” ipd. Kar se tiče mene osebno, se najbrž s tem pisanjem precej izpostavljam. Pogosto dobivam vprašanja, kdo me plačuje. Moj zasebni nabiralnik je poln insinuacij o tem, za koga delam. Pa nestrinjanj, občasno tudi žaljivk. Ob tem razmišljam, ali se mi bolj patetični zdijo tisti, ki le vneto pljuvajo (in ob tem nimajo sami česa pokazati), ali pa tisti, ki se celo ubadajo s kakim podobnim delom … pa vseeno ne morejo iz svoje kože in stresajo žveplo.

Torej: ne mislim, da so moji zapisi edino zveličavni. Tudi ne mislim, da vsebujejo absolutne resnice. Predstavljajo pač moj pogled na zadeve. Je pa v vse skupaj vloženega ogromno truda in to … zastonj. Gre le za neko moje notranje zadovoljstvo, da bom volivcem pomagal pri lažjem izbiranju. Kar se mene tiče … jaz sem zvest darovalec glasov že nekaj zadnjih let. Svojo zvestobo bom ohranil tudi vnaprej. Ob tem bom zase zadržal informacijo o tem, komu namenjam svoj glas. Prav gotovo pa bi se zmotil ogromen odstotek tistih, ki bi skušali uganiti, komu gre le-ta. Sicer pa … tole ni članek o meni in mojem trudu … tole je eden v vrsti člankov, namenjenih volitvam za župana Jesenic. Hvala bralcem za dosedanjo podporo in izrečene tople besede. Hvala pa tudi tistim, ki se z mano ne strinjajo; kako pa bi bilo, če bi se kar vsi in povprek strinjali?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Financiranje in sofinanciranje kulturnih dejavnosti ne samo v mestu, temveč tudi v primestju je v domeni občine. Kulturne dejavnosti se opravljajo kot polprofesionalno kot amatersko. Tudi tu profesionalizem ni v domeni javnih financ.
Če preberemo lokalni program za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017-2020, ki je mimogrede izredno strokovno napisan, v njem lahko vidimo trenutno in zatečeno stanje ter problematiko na področju izvajanja kulturnih dejavnosti v občini Jesenice.
Tu bi vsebino vsekakor podprla, saj sem občutila iskreno oceno stanja in predloge k izboljšanju le-tega.
Jesenice imajo res bogato tradicijo kulturnega delovanja in kulturnih inštitucij- knjižnica, gledališče, muzej, glasbena šola. Imamo tudi bogato kulturno dediščino –Stara Sava, Pristava, Kosova graščina.
Hkrati z dobro stranjo pa vidim tudi negativne, kot so neustrezni prostorski pogoji (knjižnica, muzej, gledališče), nedokončanje obnove na Stari Savi, trženje kulturnih dobrin je še vedno problem.
Ukrep, ki bi ga uvedla je pristop k sanaciji Ruardove graščine,kjer bi se lahko odvijali dodatni kulturni dogodki v občini Jesenice- koncerti,razstave, poroke, prostor za glasbeno šolo in n nazadnje tudi v cerkvi n Stari Savi.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni ponudil odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Kulturne dejavnosti bi podpiral v smislu »napol« profesionalnega gledališča na Jesenicah, kot tudi amaterskih skupin npr. na Javorniku – Koroška Bela, DPD Svoboda. Podpiral bi tudi razstavne dejavnosti v okviru DOLIKA ali pa tudi drugih kulturnih skupin.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

K odgovoru o financiranju (športnih in kulturnih) društev dodam še znano ugotovitev, da je kultura draga, a je nekultura še dražja.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Na Jesenicah nam je kljub propadu dela železarne uspelo ohraniti dragoceno tehnično dediščino, ki je razstavljena na Stari Savi, veliko pa je še neodkrite ali nezadostno predstavljene arheološke dediščine in druge dediščine, ki spominja na preteklost Jesenic. Z vsem ponosom pa ugotavljam, da se ohranja gledališka dediščina, ki pa deluje v zgradbi, ki se navzven kaže v slabem stanju. Zato bo občina na tem področju morala podpreti projekte kot so zaščita tehnične in kulturne dediščine na Stari Savi, organizacija Čufarjevih dni kot osrednje občinske gledališke prireditve in občinske mednacionalne kulturne prireditve

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Kulturna dejavnost je na Jesenicah izredno razvejana in bogata, obstaja pa ločnica med delom kulturnih zavodov in delom kulturnih društev. Na področju kulture na Jesenicah delujejo trije zavodi, Gledališče Toneta Čufarja, Občinska knjižnica in Gornjesavski muzej Jesenice, ki so pri svojem delu in danih pogojih vsak na svojem področju zelo uspešni. Na drugi strani imamo različna kulturna društva, večinoma uspešnih tudi izven meja občine, ki jih Občina sofinancira preko vsakoletnega javnega razpisa. Ker društvena dejavnost bazira pretežno na prostovoljstvu, smo zato vsi na njihovo delo in angažiranost lahko še posebej ponosni in hvaležni. Zavedam se, da sredstev za vse potrebe in želene aktivnosti Občina ne more omogočiti niti kulturnim zavodom niti društvom, žal, in želim si, da bi bilo nekoč drugače. Občina Jesenice je pred kratkim pričela tudi z investicijo v občinsko javno kulturno infrastrukturo in sicer z nujno potrebno obnovo muzeja oziroma Ruardove graščine.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Za letni program kulture /za javne zavode in ljubiteljsko kulturo, delovanje društev/ letos namenjamo iz občinskega proračuna skoraj 2,5 milijona evrov, od tega 1,4 milijona za Ruardovo graščino.
Raznolika dejavnost ni samo v mestu, ampak tudi v drugih krajih v občini in s financiranjem je potrebno nadaljevati v prihodnje.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Kar se tiče vprašanja sramotnega stanja Občinske knjižnice je moje stališče, da je nova knjižnica absolutno potrebna, saj občina Jesenice potrebuje svoj kulturni prostor kulturni center.
Takoj je treba pristopiti k pripravi projekta, kajti knjižnica predstavja krepitev kulture, jezika , kulturne dediščine inp..
V tem primeru bi povabila široko javnost pri pripravi proračuna, vsekakor pa bi projekt vodila skozi pridobitve evropskih sredstev.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni podal odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Glede občinske knjižnice bi poskušal najti nadomestni prostor, ker se mi zdi nesmiselno uničiti kinodvorano na račun knjižnice. Kje bi to bilo je možnih več lokacij.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Za knjižnico je treba najti primerno rešitev, saj obstoječi prostori za knjižnično dejavnost niso primerni, čeprav je lokacija knjižnice ugodna. Stanje občinskega proračuna zaradi prenove Ruardove graščine trenutno investicije ne omogoča. Naklonjen sem zamisli, da bi knjižnica svoje prostore dobila na Stari Savi, o čemer bo treba opraviti temeljito javno razpravo.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Ja se strinjam zato sama že iščem alternative za postavitev knjižnice, ki bo v ponos Jesenicam in kot je to naredila Občina Radovljica. Možna lokacija je lahko tudi bivša Lekarna Plavž na Tavčarjevi 3b, kjer bi se dalo urediti funkcionalno študijsko knjižnico z minimalnim vložkom. Srčno upam, da se v naslednjem mandatu spopademo tudi s projektom obnove OKJ.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Najprej moram, kot član Občinske knjižnice Jesenice, pohvaliti delo tam zaposlenih. Vedno prijazni in strokovni ti pri izboru ali vračanju knjig ob vsakem obisku priskočijo na pomoč. Izgradnja nove občinske knjižnice predstavlja enega izmed največjih izzivov, s katerim sem se pripravljen spopasti in ga tudi ukrotiti. Pri izgradnji sodobne občinske knjižnice bi, po mojem mnenju, morali angažirati sredstva zasebnega sektorja v sklopu javno-zasebnega partnerstva. S tem bi se izognili preobremenitvi javnih financ, da v nekem srednjeročnem obdobju prispeli na želeni cilj.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

V občinski knjižnici kljub prostorski stiski dobro opravljajo delo. Preučujemo pa možnosti, kje bi bili najbolj primerni prostori za nove prostore (nekdanja čistilnica, Stara Sava, v bližini obstoječe stavbe,…). To bo naslednja velika investicija na tem področju v občini.

_____________________________________________________________

Odgovori kandidatov so objavljeni v surovi obliki.

O kulturi na splošno, so kandidati podali tudi splošne odgovore. Morda bi kandidate moral zaslišati bolj konkretno. Kakega vsebinskega komentarja tako pravzaprav ne morem dati. So pa kandidati vseeno vsaj okvirno povedali, kako o teh rečeh (ne) razmišljajo. Kar se tiče pa Občinske knjižnice … v ušesih mi odzvanja stavek enega od zaposlenih še iz časov, ko sta se za prvi občinski stolček borila … če me spomin ne vara … Boris Bergant in Božidar Brudar. Tega bo že več, kakor dvajset let. Tedaj je omenjeni zaposleni dejal nekako v stilu:
“Prihajajo volitve. Spet bodo vsi vse obljubljali, potem pa pozabili na nas.”
Občinska knjižnica je dejansko ena od večjih sramot mesta. V bližnji Radovljici in kak lučaj bolj oddaljenem Kranju, imajo knjižnici, ki sta v primerjavi z našo, jeseniško … prav vesoljski. Nespornemu trudu zaposlenih v naši domači knjižnici, je treba pošteno povedati, da človek ob obisku pravzaprav ne dobi nobenega pristnega knjižničnega vzdušja, čeprav je to seveda spet neka čisto moja subjektivna in imaginarna oznaka. Pa vendar … 

Kar se tiče ankete  … število oddanih glasov se v vmesnem času bistveno ni povišalo. Kaže, da je tu nekje meja tistih, ki so pripravljeni na spletu anonimno oddati svoj glas. Če pomislimo, da gre za manj kot desetino registriranih volivcev, se seveda nujno postavi vprašanje, koliko so tovrstni rezultati relevantni. Res je tudi, da na volitve ne bo vseh volilnih upravičencev, tako da je odstotek vseeno kar precej velik. Koliko resnih agencij pa je že kdaj zbralo tako visok odstotek glasov upravičencev pred volitvami? Razmerja še naprej ostajajo približno enaka. Je pa res, da bi si morda želel še nekoliko več pomoči svojih bralcev tudi pri pozivanju na glasovanje. Pozorno spremljam obiske na spletni strani in lahko vidim, da je obiska mnogokrat več, kot je reakcij na pisanje. Zato še enkrat vljudno prosim, če delite kak zapis, prosite še koga za glas … Godrnjali nad tem in onim ter nad izvoljenim kandidatom, ki nam ne bo po volji, bomo lahko družno tudi kasneje ☺

Tokratni prispevek je odraz mojega počutja. Morda moje početje ni profesionalno, menim pa, da je prav to, da v svoje zapise vpletam čustva, občutja in še kaj podobnega … moja primerjalna prednost. Do naslednjega članka vsem skupaj seveda želim vse najboljše. 

Aja … še tole: pojavila se je nova zanimiva iniciativa, imenovana “Iniciativa Q”. Vse skupaj bi najlažje opisal s formulacijo: plačilni sistem prihodnosti. Za zdaj prvo vpisane sistem nagrajuje z ZASTONJ-skimi enotami, imenovanimi Q. Ker je bila v zadnjih dneh uspešna in se je marsikdo odločil poizkusiti, objavljam povezavo tudi tule. Zaenkrat je le v angleškem jeziku. V prihodnjih dneh bom objavil tudi samostojen (slovenski) tekst na to temo, vi pa se sami odločite, ali vas vse skupaj zanima. Se spomnite tistih, ki so prvi začeli z bitcoini? Danes so milijonarji. Tega seveda ne morem obljubiti tistim, ki bi poskusili s Q-ji. Sem pa tudi sam med njimi. Zakaj pa ne? Nič ne stane!
Kliknite torej na povezavo, izvedite več in se vpišite:

https://initiativeq.com/invite/Smskq7i3Q

 

 

 

[socialpoll id=”2524137″]
(Visited 2 times, 1 visits today)