Čiščenje vodovodnega sistema - Gorenjska-online.com
29 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Čiščenje vodovodnega sistema

Od ponedeljka, 20. 4. 2020, do petka 24. 4. 2020, bodo v Bohinju izvajali čiščenje javnega vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Voje, v Stari Fužini, Ribčevem Lazu, Ukancu, Laškem Rovtu, Poljah, Kamnjah, Savici in Brodu.

Dobava pitne vode bo občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Odgovorni predlagajo, da tudi uporabniki v tem času očistijo hišno vodovodno napeljavo po naslednjem postopku:

  • iz vseh pip odvijte perlatorje (mrežice)
  • odprite vse pipe in pustite, da voda teče vsaj par minut (večji učinek se doseže če naenkrat teče voda iz več pip)
  • mrežice očistite v kisu ali sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna.
  • ko končate z izpiranjem, namestite perlatorje nazaj na pipe.

 Vodovodne sisteme na ta način čistimo in dezinficiramo po načelih HACCP sistema. Z odpiranjem hidrantov povečamo pretok v cevovodu, ki odplakne vse usedline. S pomočjo klora pa dezinficiramo sistem, predvsem mrtve krake cevovoda.

€ 22,06 – 22,75
Posebna ponudba: 30 kosov obraznih antibakterijskih mask

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (NIJZ)

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati. Kot minimalno in redno vzdrževanje naj upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo uporabnikom zagotovi naslednja priporočila.

Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

Vsaj enkrat krat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Na mestih, kje voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.

Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

 

Vir naslovne fotografije: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

1 min read
5 min read