web analytics
21. januarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

BOTRSTVO V ŠPORTU

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez preko Fundacije za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje s programom Botrstvo v Sloveniji sta se odločila združiti moči na področju pomoči mladim nadarjenim športnikom in začela projekt Botrstvo v športu.

 

V tem okviru je bil 23.11.2020 objavljen javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendije mladim športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2021na katerega se lahko prijavijo kandidati, stari med 14 in 23 let.

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij objavljajo javni razpis za dodelitev finančne podpore štipendije za športnike iz socialno šibkih okolij za leto 2021.

Skladno s Pravilnikom o izvajanju Botrstva v športu, se na razpis lahko prijavijo kandidati, stari med 14 in 23 let. Skupni obseg razpisanih sredstev tega razpisa za leto 2020 je 60.000 EUR.

POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ ŠPORTNIKOM, STARIM OD 14 DO 19 LET

Finančno podporo se dodeljuje obetavnim mladim športnikom te starostne skupine, ki živijo v skromnih gmotnih in socialnih razmerah.
Pogoji za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeči:
– da v letu, za katerega velja razpis, športnik dopolni 14 let in še ne dopolni 20 let;
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;
– da ima priporočilo trenerja, matičnega kluba ali društva, ki vsebuje kratko utemeljitev razlogov za pridobitev podpore;
– da je klub ali društvo, v katerega je včlanjen športnik, član nacionalne panožne športne zveza, ki je članica OKS-ZŠZ;
– da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 50 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji);
– da ni v rednem delovnem razmerju;
– da ni štipendist OKS-ZŠZ in ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov.

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:
– uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah – kopije vseh strani odločbe centra za socialno delo o družinskih prejemkih (otroški dodatek, državna štipendija, denarna socialna pomoč);
– priporočilo trenerja, matičnega kluba ali društva za pridobitev podpore;
– potrdilo kluba ali društva o članstvu;
– potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in fotokopijo uradnega spričevala o doseženem učnem uspehu;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista;
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec tega razpisa.

Več o razpisu:

Botrstvo v športu – razpis za 2021, objava 23_11_2020

Rok za prijavo je ponedeljek, 21. december 2020.

Advertisements