web analytics
27. januarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

BOHINJ – predšolskim in šoloobveznim otrokom po 50 EUR

V občini Bohinj pravijo, da so se sprijaznili z realnostjo, da bo letos onemogočeno obdarovanje otrok na praznični prireditvi, kakršnega so bili vajeni v preteklih letih.

Zato so se odločili, da otroke tokrat obdarijo drugače. Vsem predšolskim in šoloobveznim otrokom s stalnim bivališčem v Bohinju  bodo podarili 50 evrov, ki jih bodo s pomočjo oddane vloge prejeli starši.

Glede na število otrok v Bohinju odgovorni pričakujejo, da bodo s 50 evri obdarili preko 700 otrok.

V kabinetu župana so izdali naslednji poziv:

Poziv staršem k oddaji vloge za praznično obdarovanje otrok v občini Bohinj

Obdobje, ko smo se za dobro skupnosti odrekli druženju, vsem družabnim dogodkom in prireditvam je posebno obdobje, ki bo predvsem v prazničnem času minilo drugače, kot bi sicer. Tudi naši otroci, ki se že nekaj tednov šolajo od doma, so ostali brez družbe svojih vrstnikov, brez razlag učiteljev, doma s svojim knjigami in zvezki. Ker si v Občini Bohinj kljub omejitvam vseeno želimo obdariti otroke, smo namesto prireditev, kjer otroke obiščejo dobri možje in jih obdarijo, našli alternativo.

Občina Bohinj bo v tem letu za vsakega predšolskega in šoloobveznega otroka s stalnim prebivališčem v občini Bohinj namenila 50 evrov, z željo, da bi s temi sredstvi pomagali staršem, da v prazničnem času obdarijo svoje najmlajše.

S to gesto želimo vsaj malo prispevati k vzdušju ob prihajajočih praznikih in hkrati nekoliko olajšati staršem nakup daril ali drugih potrebščin za otroke, zato vabimo starše, da oddajo vlogo za izplačilo sredstev.

Upravičeni vlagatelji so starši otrok s stalnim prebivališčem v občini Bohinj, katerih otroci bodo rojeni do 28. 12. 2020 in vse do tistih, ki obiskujejo do vključno 9. razreda osnovne šole.

Vlogo lahko odda le eden od staršev oz. skrbnikov!

1. rok za oddajo vlog je 15. december 2020 – izplačilo do 24. 12. 2020

2. rok za oddajo vlog je 28. december 2020 – izplačilo do 31. 12. 2020

Zaželjeno je, da vlogo oddate čimprej.

Vlogo lahko oddate:

  • priporočeno po pošti na naslov Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

  • kot elektronsko vlogo

  • po elektronski pošti na vlozisce@obcina.bohinj.si

  • v poslovnem času v sprejemni pisarni Občine Bohinj, kamor je Božiček namestil tudi nabiralnik, kjer zbira pisma in risbice otrok.

*Denarna pomoč je oproščena plačila (obračuna) dohodnine, vendar se prejeta sredstva za posameznika poroča na Finančno upravo RS in se uvršča med letno prejete dohodke na podlagi predpisov s področja dohodnine in obdavčitve fizičnih oseb.

Mi ob tem Bohin’cem lahko rečemo le – vsa čast!

Vir: Katarina KOŠNIK, Občina Bohinj

Advertisements